УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна на сайті благодійної організації "Повернись живим" за посиланням.

Підтримайте сайт

Підтримайте наш сайт - розмістіть нашу кнопку
Червона книга України
або посилання

Реклама

Ситник бульбистий Juncus bulbosus L. (J. supinus Moench, J. uliginosus Roth)

Ситник бульбистий (Juncus bulbosus L. (J. supinus Moench, J. uliginosus Roth)) Карта поширення Ситник бульбистий в Україні

Таксономічна належність: Родина Ситникові — Juncaceae.

Природоохоронний статус виду: Вразливий.

Наукове значення: Центральноєвропейський вид на сх. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні: Центральна Європа та Середземномор´я, трапляється також в Пн.-Зх. та Сх. Африці. Як заносний вид — на Азорських о-вах, НьюФаундленді, в Новій Зеландії. В Україні — на Правобережному Поліссі, в Закарпатті, поодиноко — в інших регіонах Правобережжя. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Зк, Хм.

Чисельність та структура популяцій: Вид у популяціях має високу щільність, але локалітети нечисленні. Найбільшими є популяції в Поліському ПЗ — у системі заростаючих меліоративних каналів.

Причини зміни чисельності: Осушення боліт, зменшення зволоження невеликих водойм, їх пересихання, збільшення евтрофізації водойм та боліт.

Умови місцезростання: На мілководдях та по берегах водойм зі слабкою течією, переважно мезотрофних та олігомезотрофних, в канавах, на зволожених піщаних ділянках, мулисто-торфових відкладах з послабленою ценотичною конкуренцією. Екотопи характеризуються кислою реакцією та відсутністю карбонатів. Не витримує коливань рівня води та промерзання водойм. Зменшення зволоження та посилення антропогенного еутрофування водойм призводить до зниження життєвості популяцій. Угруповання відносяться до кл. Isoëto-Nanojuncetea. Гігрофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна рослина з тонким стеблом, 2–15 см заввишки, прямостоячим або лежачим, з бульбоподібним потовщенням біля основи, у вузлах вкорінюється. Листки вузьколінійні, ниткоподібні. Стеблові листки (1–2) коротші за суцвіття. Суцвіття мало розгалужене. Листки оцвітини рівні, зелені або червонуваті, по краях плівчасті. Коробочка видовжено-овальна, з коротким носиком. Цвіте у червні–липні, плодоносить у серпні–вересні. Розмножується насінням та вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Необхідний контроль за станом популяцій. Охороняють в Поліському, Рівненському та Черемському ПЗ, НПП «Прип’ять-Стохід». Заборонено порушення умов місцезростання, випасання, проведення меліоративних робіт.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Декоративне, берегозахисне.

Джерело: Андриенко, 1983; Каталог раритетного біорізн. заповід. і націон. природ. парків України, 2002; Макрофиты — индикаторы изменений природ- ной среды, 1993; Орлов, 2005; Фіторізноманіття Українського Полісся та його охорона, 2006.