УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна на сайті благодійної організації "Повернись живим" за посиланням.

Таксономія

Тварини Червоної книги

Кишковопорожнинні

Круглі черви

Кільчасті черви

Членистоногі

Ракоподібні

Багатоніжки

Ногохвістки

Комахи

Одноденки

Бабки

Богомоли

Прямокрилі

Ембії

Рівнокрилі

Напівтвердокрилі або клопи

Твердокрилі

Сітчастокрилі

Скорпіонові мухи

Волохокрилі

Лускокрилі

Перетинчастокрилі

Ксіеліди

Бластикотоміди

Рогохвости

Ксифідріїди

Орусиди

Пильщики-цефіди

Павутинні пильщики

Пильщики-мегалодонтиди

Пильщики-цимбіциди

Пильщики-аргіди

Справжні пильщики

Їздці іхневмоніди

Евритоміди

Стисночеревні горіхотворки

Сапігієві оси

Сколієві оси

Складчастокрилі оси

Дорожні оси

Риючі оси сфециди

Риючі оси краброніди

Андреніди

Меліттіди

Галіктиди

Бджоли мегахіліди

Справжні бджоли

Мурашки

Двокрилі

Павукоподібні

Молюски

Хордові

Рослини Червоної книги

Судинні рослини

Гриби

Водорості

Мохоподібні

Лишайники

Підтримайте сайт

Підтримайте наш сайт - розмістіть нашу кнопку
Червона книга України
або посилання

Реклама

Сколія односмугова Scolia galbula (Pallas, 1771)

Сколія односмугова (Scolia galbula (Pallas, 1771)) Карта поширення Сколія односмугова в Україні

Таксономічна належність: Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчастокрилі (Hymenoptera), родина — Сколієві оси (Scoliidae). Один з близько 45-ти видів роду Scolia у фауні Палеарктики та один з 7-ми видів у фауні України.

Природоохоронний статус: Вразливий.

Ареал виду та його поширення в Україні: Євроазіатський степовий вид. Ареал вклю-чає Угорщину, Балканський п-ів, Крим, По-волжя, Закавказзя, Урал, Казахстан. В Україні розповсюджений у Криму.

Чисельність і причини її зміни: Рідкісний, локально розповсюджений не-численний вид. За останні півстоліття спо-стерігається зменшення чисельності виду та скорочення його ареалу. На сьогоднішній день зберігся очевидно тільки в Опукському ПЗ і на Тарханкутському п-ві, де чисельність невелика. Основна причина зменшення чи-сельност: зменшення площ цілинних степо-вих ділянок.

Особливості біології та наукове значення: Степовий вид, хортобіонт. Дає 1 генерацію на рік. Імаго активні з червня до початку липня. Хазяїни личинок невідомі.

Морфологічні ознаки: Тіло і крила чорні з синім полиском. На відмі-ну від схожого виду сколії степової, на мета-сомі тільки одна перев’язка на 3 терґумі, її ко-лір більш темний. Іноді на 2 терґумі може бути дві маленькі жовті плями. Довжина тіла — 12–22 мм.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Частина популяції мешкає на території Опук-ського ПЗ. Необхідне надання статусу запо-відника збереженим цілинним степовим ділянкам, насамперед створення в Криму Тарханкутського ПЗ.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.

Джерело: Штейнберг, 1962; Тобиас, 1978. Автори: О.В. Фатерига, О.В. Амолін Фото: О.В. Фатерига