УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна на сайті благодійної організації "Повернись живим" за посиланням.

Підтримайте сайт

Підтримайте наш сайт - розмістіть нашу кнопку
Червона книга України
або посилання

Реклама

Ковила найкрасивіша Stipa pulcherrima K. Koch (S. grafiana Steven)

Ковила найкрасивіша (Stipa pulcherrima K. Koch (S. grafiana Steven)) Карта поширення Ковила найкрасивіша в Україні

Таксономічна належність: Родина Тонконогові (Злакові) — Poaceae (Gramineae).

Природоохоронний статус виду: Вразливий.

Наукове значення: Євразійський степовий вид.

Ареал виду та його поширення в Україні: Від Середньої Європи і Середземномор’я на зх., до Зх. Сибіру й Алтаю на сх. і до Малої Азії, Казахстану й Туркменії на пд. В Україні трапляється переважно в Лісостепу та в Степу, рідше — в Криму. Ізольовані місцезнаходження в Сумській обл. Адм. регіони: См, Лв, Ів, Тр, Чц, Хм, Вн, Чк, Кд, Дн, Пл, Хр, Дц, Лг, Од, Мк, Хс, Зп, Кр.

Чисельність та структура популяцій: Популяції локальні, не займають великих площ. Окремі масиви степу з едифікаторною роллю виду трапляються тільки в пд.-сх. регіонах України. Їх стан дуже залежний від характеру господарського використання території.

Причини зміни чисельності: Сильна фрагментація місцезростань внаслідок розорювання степових схилів, їх забудови, порушення кар’єрними розробками, терасування та заліснення, надмірні пасовищні навантаження, часті пали, різні форми побічного використання та збирання насіння разом з остюками для букетів.

Умови місцезростання: Вид росте переважно на схилових місцезростаннях зі змитими ґрунтами, частіше з відслоненнями карбонатних порід, або карбонатних лесів, невибагливий до багатства ґрунту на азотні сполуки. На пологих степових схилах, серед чагарників та на галявинах байрачних лісів, також на карбонатних добре розвинених чорноземах, іноді на карбонатних супіщаних та піщаних чорноземах в угрупованнях кл. Festuco-Brometea. Ксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна рослина. Стебла 40–90 см завдовжки, голі. Листки до 3 мм завширшки, нещільно вздовж складені, зовні голі, гладенькі або шорсткі від густих шипиків і сосочків, зсередини — щетинистоволосисті. Волоть 15–20 см завдовжки, вузька, стиснута. Остюк завдовжки 50 см, пірчастий, його гола частина коричнево-бура. Цвіте у травні–липні. Плодоносить у червні– липні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється в Луганському (відділення «Стрільцівський степ», «Провальський степ») та Українському степовому (відділення «Хомутовський степ», «Кам'яні Могили», «Крейдова флора») ПЗ, в ряді заказників різного рангу та РЛП. Заборонено розорювання, терасування, заліснення ділянок, надмірне випасання худоби, збирання насіння на букети.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують у Донецькому ботанічному саду НАН України.

Господарське та комерційне значення: Декоративне, ценозоформуююче, ґрунтотвірне, протиерозійне.

Джерело: Зеленая книга Украинской ССР, 1987; Клоков, Осычнюк, 1976; Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Красная книга СССР, 1975; Лавренко, 1980; Флора УРСР, 1940; Флора европейской части СССР, 1974; Цвелев, 1976; Чопик, 1970; Чопик, 1978.