УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна на сайті благодійної організації "Повернись живим" за посиланням.

Таксономія

Тварини Червоної книги

Кишковопорожнинні

Круглі черви

Кільчасті черви

Членистоногі

Ракоподібні

Багатоніжки

Ногохвістки

Комахи

Одноденки

Бабки

Богомоли

Прямокрилі

Ембії

Рівнокрилі

Напівтвердокрилі або клопи

Твердокрилі

Сітчастокрилі

Скорпіонові мухи

Волохокрилі

Лускокрилі

Перетинчастокрилі

Ксіеліди

Бластикотоміди

Рогохвости

Ксифідріїди

Орусиди

Пильщики-цефіди

Павутинні пильщики

Пильщики-мегалодонтиди

Пильщики-цимбіциди

Пильщики-аргіди

Справжні пильщики

Їздці іхневмоніди

Евритоміди

Стисночеревні горіхотворки

Сапігієві оси

Сколієві оси

Складчастокрилі оси

Дорожні оси

Риючі оси сфециди

Риючі оси краброніди

Андреніди

Меліттіди

Галіктиди

Бджоли мегахіліди

Справжні бджоли

Мурашки

Двокрилі

Павукоподібні

Молюски

Хордові

Рослини Червоної книги

Судинні рослини

Гриби

Водорості

Мохоподібні

Лишайники

Підтримайте сайт

Підтримайте наш сайт - розмістіть нашу кнопку
Червона книга України
або посилання

Реклама

Ксилокопа (бджола-тесляр) фіолетова Xylocopa (Xylocopa) violacea (Linnaeus, 1758)

Ксилокопа (бджола-тесляр) фіолетова (Xylocopa (Xylocopa) violacea (Linnaeus, 1758)) Карта поширення Ксилокопа (бджола-тесляр) фіолетова в Україні

Таксономічна належність: Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчастокрилі (Hymenoptera), родина — Справжні бджоли (Apidae). Один із 5 видів палеарктич-ного підроду Xylocopa всесвітньо поширено-го роду Xylocopa (понад 400 видів), один із 3 видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус: Рідкісний.

Ареал виду та його поширення в україні: Середземноморсько-азійський вид. Зустрі-чається по всій Європі, але переважно в її пд. частині, на Кавказі, в Туреччині, Ближньому та Середньому Сході, Пн. Африці та Середній Азії. Є вказівки про його знаходження в Індії та Австралії, куди цей вид, швидше за все, було завезено. В Україні відомий з Криму, також зустрічається в окремих областях, пе-реважно на пд., є поодинокі знахідки і в пн. районах, частка з яких, імовірно, пов'язана з невір ним визначенням цього виду і відно-ситься до Xylocopa valga Gerst.

Чисельність і причини її зміни: Рідкісний вид. Чисельність знижується через скорочення доступних місць для гніздуван-ня (сухі дерева) внаслідок вирубування та випалювання полезахисних лісосмуг, ксеро-фітних рідколісь та степових схилів гір (осо-бливо на пд. України та в Криму), незаконне колекціонування в комерційних цілях. Час-тіше зустрічається біля та в населених пунк-тах, де краще забезпечений місцями для гніздування та кормовою базою.

Особливості біології та наукове значення: Імаго зустрічаються з кінця квітня до верес-ня. Дає одну генерацію на рік, зимує імаго. Антофіл, полілект. Гнізда будує в сухих стов-бурах і гілках дерев. Субсоціальний вид. Біо-логія як у Xylocopa valga Gerst.

Морфологічні ознаки: Довжина тіла 20-28 мм. Тіло чорне, але гру-ди, а особливо голова, часто із синім металевим блиском, крила темні з фіолетовим відливом. Самка: 2 членик джгутика вусика дорівнює трьом наступним разом узятим, задня го-мілка зовні із гладкою площадкою, по краях якої розташовані маленькі зубці. Самець: 2 останні членики вусиків червоні, останній — зігнутий; спинка середньогрудей частко-во вкрита сірими волосками, тазики задніх ніг із зубцем.

Режим збереження популяції та заходи з охорони: Охороняється в Кримському, Ялтинському гірсько-лісовому, Карадазькому, Казантип-ському, Опукському ПЗ та ПЗ «Мис Мартьян». Необхідно створити заказники в інших міс-цях мешкання виду.

Господарське та комерційне значення: Один з об’єктів незаконного комерційно-го колекціонування. Корисний запилювач Salvia ofcinalis L. і Salvia sclarea L., що культи-вуються в Криму.

Джерело: Попов, 1947; Радченко, Песенко, 1994; ЧКУ, 1994; Ива- нов, Филатов, Фатерыга, 2005. Автори: В.Г. Радченко, М.О. Філатов, С.П. Іванов Фото: В.Г. Радченко